Школа без насиља

Пројекат „Школа без насиља“

 

 

Школа је 2009. године укључена у пројекат „Школа без насиља“. У школи је оформљен тим који чине следећи наставници: Катерина Стаменковић- руководилац, Људмила Пуача, Милета Ђоровић, Татјана Домановић Стојев, Саша Ђокић, Снежана Ивановић, Гордана Милијић, Слађана Николић, Јасмина Митић, Милисав Павловић, Драгица Зекић, Светлана Димитријевић. У августу је реализована презентација резултата, посебног протокола и приручника, као и едукација наставног кадра (анимирани филм за повећање сензибилитета деце млађег школског узраста) и тренинг везан за правила и реституцију. У септембру и октобру реализована је едукација и формирање тима, израда правила понашања са децом и семинар за наставнике- тренинг руковођења разредом. Израда правила понашања на нивоу школе спроводи се у новембру. Поред тога потребно је формирати и покренути вршњачки тим. У наредном периоду радиће се на обуци одабраних наставника за Форум театар, реализоваће се анимирани филм и радионице са ученицима, дефинисаће се елементи заштитне мреже (Савет родитеља школе, локална заједница и сарадња са њима). Успоставиће се евиденција насилног понашања, као и промоција и примена разних стратегија превенције, а неке од акција организоваће и Вршњачки тим. На родитељским састанцима, родитељи ће бити редовно обавештавани о томе докле се стигло са реализацијом пројекта.