СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

      

ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕ

ВНОСТ

1.  Буквар са словарицом, за први разред основне школе,Душка Милић, Татјана Митић; Нови Логос
2. Наставни листови уз буквар, за први разред основне школе,  Душка Милић, Татјана Митић;  Нови Логос
3. Читанка – Реч по реч за први разред основне школе,  Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић;  Нови Логос
МАТЕМАТИ

КА

4. Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе, Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић; Нови Логос
СВЕТ ОКО НАС

 

5. Свет око нас 1 за први разред основне школе– уџбеник са додатним материјалима (картицама), Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић; Нови Логос
6. Свет око нас 1 за први разред основне школе – радна свеска,  Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић; Нови Логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7. Музичка култура 1, уџбеник (са додатним материјалима) за први разред основне школе, Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац; Нови Логос
ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

8.  

FAMILY AND FRIENDS FOUNDATION (second edition), енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком, Сузан Јануци (Susan Iannuzzi);Нови Логос

 

 

           

 

ДРУГИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,Маја Костић, Нови логос
2. Латиница ,уџбеник за други разред основне школе,Душка Милић, Татјана Митић, Новилогос
3. Радна свеска ,уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе, Нови логос
МАТЕМАТИКА 4. Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић , Нови логос
СВЕТ ОКО НАС

 

5. Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;          Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић, Нови логос

6. Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић, Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7. Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац, Нови логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons,Нови логос

 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе, Наташа Станковић Шошо,Маја Костић, Нови логос
2. Радна свескауз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе Наташа Станковић Шошо,Јелена Срдић, Нови логос
МАТЕМАТИКА 3. Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део), Сенка Тахировић Раковић,Ива Иванчевић Илић, Нови логос
ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

4. Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе , Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак,Нови логос
5. Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак, Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац, Нови логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска), Naomi Simmons, Нови логос

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. „Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе Аутори: Наташа Станковић-Шошо, СоњаЧабрић, Нови Логос

 

2. Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе Аутори: Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић, Нови Логос

 

3. Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школеАутори: Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић, Соња Чабрић, Нови Логос
МАТЕМАТИКА 4. „Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, МаринаЈовановић, Анђелка Николић, Клет

 

  5. „Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић, Клет

 

  6. „Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти разред основне школе Аутори: Бранка Матијевић ,Радмила Жежељ Ралић, Клет

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

7. Природа и друштво 4, уџбеник Аутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић, БИГЗ

 

8. Природа и друштво 4, радна свескаАутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић, БИГЗ

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 9. Музичка култура за четврти разред основне школе, Аутори: Владица Илић

Креативни центар

ЛИКОВНА КУЛТУРА 10.  „Свет у мојим рукама”, ликовна култураза четврти разред основне школе Аутори: Сања Филиповић, Клет
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 11. Family and friends 2”, уџбеник, аутор:Naomi Simmons, Нови Логос

 

12. “Family and friends 2”, радна свеска, аутор: Naomi Simmons, Нови Логос

 

 

ПЕТИ  РАЗРЕД

 

ПЕТИ РАЗРЕД
Српски језик и књижевност 1. Читанка Чаролија стварања, за пети разред основне школе,Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
2. Граматика Језичко благо, за пети разред основне школе,   Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
3. Радна свеска У потрази за језичким и књижевним благом за први разред основне школе,   С. Слијепчевић, Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
математика 4. Математика ,уџбеник за пети разред основне школе, Мирјана Стојсављевић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић; Креативни центар, 2018.
5. Математика ,збирка задатака за пети разред основне школе, Мирјана Стојсављевић Радовановић , Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић; Креативни центар, 2018.
историја 6. Историја за пети разред основне школе,  Весна Лучић; Бигз, 2018.
географија 7. Географија  за пети разред основне школе – Наташа Поповић, Едука, 2018
музичка култура 8. Музичка култура , уџбеник  за пети разред основне школе, Александра Паладин; Нови Логос, 2018.
ликовна култура 9. Ликовна култура , уџбеник за пети разред основне школе; Миливој Мишко Павловић;Бигз, 2018
енглески језик 10. PROJECT 2, енглески језик  за пети разред основне школе;уџбеник и радна свеска

Tom Hutchinson, Oxford

руски језик 11. Орбита 1, руски језик за 5. разред, Завод за уџбенике, аутори: П.Пипер, М.Петковић и С.Мирковић, 2018.
француски језик 12. NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник са ДВД и радна свеска), Data Status, 2018.
биологија 13. Биологија за пети разред, уџбеник, Дејан Бошковић, Бигз, 2018.
техника и технологија 14. Техника и технологија, уџбеник за пети разред, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Клетт, 2018.

Кутија са материјалом за пети разред, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Клетт, 2018.

информатика и рачунарство 16. Информатика и рачунарство 5уџбеник за пети разред основне школе, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић,Бигз, 2018

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

ШЕСТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1. Читанка, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
2. Граматика, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе,Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
3. Радна свеска, Српски језик и књижевност за 6.разред основне школе, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Сунчица Ракоњац Николов, Данијела Милићевић, ВУЛКАНИЗДАВАШТВО
МАТЕМАТИКА 4. Математика, уџбеник за шести разред основне школе, Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

 

5. Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;Мирјана Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

 

ИСТОРИЈА 6. Историја 6,уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;Урош Миливојевић,Весна Лучић,Борис Стојковски,  БИГЗ школство
ГЕОГРАФИЈА 7. Географија за 6.разред основне школе, Винко Ковачевић, Сања Топаловић, ФРЕСКА
ФИЗИКА 8. Физика 6,уџбеник за шести разред основне школе, Катарина Стевановић,

Марија Крнета,БИГЗ школство

9. Физика 6,збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за шести разред основне школе;Катарина Стевановић,Марија Крнета,Радмила Тошовић, БИГЗ школство
МУЗИЧКА КУЛТУРА 10. Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;уџбеник у дигиталном облику, Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
ЛИКОВНА КУЛТУРА 11. Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Миливоје Мишко Павловић, БИГЗ школство
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 12.

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе; шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), Tom Hutchinson (уџбеник); Tom Hutchinson

Diana Pye (радна свеска),The English Book    

РУСКИ ЈЕЗИК 13. Орбита 2, руски језик за шести разред основне школе, друга година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск), Предраг Пипер, Марина Петковић,

Светлана Мировић,ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 14. Nouveau Pixel 2,Француски језик за шести разред основне школе, друга  година учења,уџбенички комплет( уџбеник са двд-ом и радна свеска), Уџбеник -Sylvie Schmitt

Радна свеска- Stephanie Callet, Дата статус

БИОЛОГИЈА 15. Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе;Дејан Бошковић,БИГЗ школство
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 16. Техникаи технологија6, за шести разред основне школе;  уџбенички комплет (уџбеник иматеријал за конструкторско моделовање);Алекса Вучићевић,Ненад Стаменовић, KLETT
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 17. Информатика и рачунарство за шести разред основне школе;Марина Петровић,Јелена Пријовић,Зорица Прокопић, БИГЗ школство

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

 

2. Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе;Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
3. Радна свеска, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; .Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, ВУЛКАНИЗДАВАШТВО
МАТЕМАТИКА 4. Математика,уџбеник за седми разред основне школе, Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић, Зорица Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

  5. Математика,збирка задатака за седми разред основне школе;Мирјана Стојсављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Project 4, Serbiан editon,енглески језик за седми  разред основне школе;седма година учења;уџбенички комплет, Tom Hutchinson, THE ENGLISH BOOK
МУЗИЧКА КУЛТУРА 9. Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
ЛИКОВНА КУЛТУРА 10. Ликовна култура 7,уџбеник за седми разред основне школе;Миливоје Мишко Павловић, БИГЗ школство
БИОЛОГИЈА 11. Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе;Дејан Бошковић, БИГЗ школство
ГЕОГРАФИЈА 12. Географија за 7.разред основне школе, Игор Лешчешен, Слободан Зрнић, Биљана Колачек, Александра Јовичић, БИГЗ школство
ИСТОРИЈА 13. Историја 7,уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;Урош Миливојевић,Весна Лучић,Зоран Павловић, БИГЗ
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 14.

 

Nouveau Pixel 3,Француски језик за седми разред основне школе, трећа година учења,уџбенички комплет( уџбеник са двд-ом и радна свеска), уџбеник -Colette Gibbe, радна свеска- Patricia Robert, Дата статус
РУСКИ ЈЕЗИК 15. Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск), Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мировић, ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ХЕМИЈА 16. Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе,Незрина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац, Милан Младеновић, KLETT

 

17. Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;Незрина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац, Милан Младеновић, KLETT
ФИЗИКА

 

18. Физика 7,уџбеник за седми разред основне школе,Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић, БИГЗ школство
19. Физика 7,збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе;Катарина Стевановић,Марија Крнета,Радмила Тошовић, БИГЗ школство
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 20. Техника и технологија 7 за седми разред основне школе;уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, KLETT
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 21. Информатика и рачунарство 7, уџбеник  за седми разред основне школе; Зорица Прокопић, Јелена Пријовић, БИГЗ школство

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. „Уметност речи“, читанка за осми разред основне школе; аутори: Наташа Станковић-Шошо, Нови Логос
2. „Дар речи“, граматика за осми разред основне школе; аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћенез-Иљукић, Светлана Вулић, Нови Логос

 

3. „Радна свеска 8“, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе; аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћенез-Иљукић, Светлана Вулић, Нови Логос
МАТЕМАТИКА 4. Математика-уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Завод за издавање уџбеника

 

  5. Математика. Збирка задатака за осми разред основне школе; аутори: Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић, завод за издавање уџбеника
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Messages 4, уџбеник, енглески језик за осми разред основне школе; аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мередид Леви, КЛЕТТ
7. Messages 4, радна свеска и ЦД; аутори: Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди, КЛЕТТ
МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе, уџбеник, Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан, НОВИ ЛОГОС
ЛИКОВНА КУЛТУРА 9. Ликовна култура 8, уџбеник, БИГЗ
БИОЛОГИЈА 10. Биологија за 8. разред, Герундијум, В. Матановић, М. Станковић, 2016.

 

ГЕОГРАФИЈА 11. Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Слободан Зрнић, Наташа Бировљев, НОВИ ЛОГОС
ИСТОРИЈА 12. Уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Д. Бончић, К. Николић, Завод за издавање уџбеника
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 13.

 

 

Pixel 4 уџбеник; аутори: Sylvie Schmitt

Pixel 4, радна свеска; аутори: Ane-Cecile Couderc, Дата Статус

РУСКИ ЈЕЗИК 16.

17.

Орбита 4, уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, марина Петковић, Светлана Мирковић

Орбита 4, радна свеска за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић, завод за издавање уџбеника

ХЕМИЈА 18.

19.

Хемија за осми разред основне школе, уџбеник; аутори: Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С Каламковић, Герундијум

Збирка задатака из хемије за осми разред основне школе; аутори: Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С Каламковић, Герундијум

ФИЗИКА

 

20.

 

21.

Физика, уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Д: Поповић, А. Кандић- НОВИ ЛОГОС

Збирка задатака за осми разред основне школе; аутори: Н. Камебург– КРУГ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 22. „Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе, КЛЕТТ

„Техничко и информатичко образовање 8, материјали за конструкторско моделовање за осми разред основне школе, КЛЕТТ