ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Маја Костић, Нови логос
2. Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе; Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Нови логос
МАТЕМАТИКА 3. Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део), Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић, Нови логос
ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

4. Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе, Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак, Нови логос
5. Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак, Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац, Нови логос
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7. Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички , Naomi Simmons, Нови логос
8. Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе; радна свеска, Naomi Simmons, Нови логос