ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК 1. Бескрајне речи, читанка за четврти разред основне школе Аутори: Наташа Станковић – Шошо, Соња Чабрић; Нови Логос
2. Радба свеска уз уџбенички комплет српског језика за четврти разред основне школе; Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић, Нови Логос
МАТЕМАТИКА 3. Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић, Нови логос
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4. Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе; Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић; Нови Логос
5. Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе, Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић; Нови Логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7. Музичка култура за четврти разред основне школе; Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац; Нови Логос
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. Family and friends 2” (2nd  edition), уџбеник, аутор: Naomi Simmons, Нови Логос
ДИГИТАЛНИ СВЕТ 9. Дигитални свет 4, Марина Ињац, Нови Логос