ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. „Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе Аутори: Наташа Станковић – Шошо, Соња Чабрић, Нови Логос
2. Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика за четврти разред основне школе; Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић, Нови Логос
МАТЕМАТИКА 3. Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић, Нови логос
ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

4. Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе; Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић; Нови логос
5. Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе, Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић; Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. Музичка култура за четврти разред основне школе; Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац, Нови логос
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7. Family and friends 2” (2nd  edition), уџбеник, аутор:Naomi Simmons, Нови Логос