ПЕТИ  РАЗРЕД

 

ПЕТИ РАЗРЕД  
Српски језик и књижевност 1. Читанка Чаролија стварања, за пети разред основне школе,Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
  2. Граматика Језичко благо, за пети разред основне школе,   Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
  3. Радна свеска У потрази за језичким и књижевним благом за први разред основне школе,   С. Слијепчевић, Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
математика 4. Математика ,уџбеник за пети разред основне школе, Мирјана Стојсављевић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић; Креативни центар, 2018.
  5. Математика ,збирка задатака за пети разред основне школе, Мирјана Стојсављевић Радовановић , Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић; Креативни центар, 2018.
историја 6. Историја за пети разред основне школе,  Весна Лучић; Бигз, 2018.
географија 7. Географија  за пети разред основне школе – Наташа Поповић, Едука, 2018
музичка култура 8. Музичка култура , уџбеник  за пети разред основне школе, Александра Паладин; Нови Логос, 2018.
ликовна култура 9. Ликовна култура , уџбеник за пети разред основне школе; Миливој Мишко Павловић;Бигз, 2018
енглески језик 10. PROJECT 2, енглески језик  за пети разред основне школе;уџбеник и радна свеска

Tom Hutchinson, Oxford

руски језик 11. Орбита 1, руски језик за 5. разред, Завод за уџбенике, аутори: П.Пипер, М.Петковић и С.Мирковић, 2018.
француски језик 12. NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник са ДВД и радна свеска), Data Status, 2018.
биологија 13. Биологија за пети разред, уџбеник, Дејан Бошковић, Бигз, 2018.
техника и технологија 14. Техника и технологија, уџбеник за пети разред, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Клетт, 2018.

Кутија са материјалом за пети разред, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Клетт, 2018.

информатика и рачунарство 16. Информатика и рачунарство 5уџбеник за пети разред основне школе, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић,Бигз, 2018