ШЕСТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1. Читанка, Српски језик и књижевност за 6.разред основне шлоле (ново издање), Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић; Вулкан знање
2. Граматика, Српски језик и књижевност за 6.разред основне шлоле  (ново издање), Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов; Вулкан знање
3. Радна свеска, Српски језик и књижевност за 6.разред основне шлоле  (ново издање), Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић; Вулкан знање
МАТЕМАТИКА 4.

Математика, уџбеник за шести разред основне школе, Мирјана Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић; Креативни центар

 

5.

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица, Мирјана Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић, Зорица Јончић; Креативни центар

ИСТОРИЈА

 

6.

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица, Александар Узелац, Немања Цвитковац, Миломир Максимовић, Милан Јовановић; “DATA STATUS”
ГЕОГРАФИЈА 7. Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе, ћирилица, Мирослав Грујић; Вулкан издаваштво
ФИЗИКА 8.

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица, Катарин Стевановић, Марија Крнета, БИГЗ школство

 

9.

Физика6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред, Катарин Стевановић, Марија Крнета; БИГЗ школство

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 10.

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица, Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић; Вулкан издаваштво

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 11. Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица, Миливоје, Мишко Павловић; БИГЗ школство
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 12.

PROJECT 3, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД, аудио материјал – Class CD), Tom Hutchinson; „THE ENGLISH BOOK”

 

РУСКИ ЈЕЗИК 13. Конечно 2, руски језик за шести разред основне школе, други страни језик, друга година учења; уџбеник у електронском облику ,Кристина Амштајн – Баман, Улф Баргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Гизела Рајхерт – Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Наталија Осипова Јос, Драгана Керкез и Јелена Гинић; „KLETT”
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 14.

LE MONDE DE LEA ET LUCAS 2, француски језик за шести разред основне школе, друга година учења,уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД), Данијела Милошевић, Милена Милановић; ЈП „ Завод за уџбенике“

 

БИОЛОГИЈА 15. Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица, Дејан Бошковић; Бигз школство
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 16. Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; (уџбеник); ћирилица, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић; „KLETT”
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 17. Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; ћирилица, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић; БИГЗ школство