ОСМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1. Читанка 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе; др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
2. Граматика 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе; Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
3. Радна свеска 8, Српски језик и књижевност за осми разред; Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
МАТЕМАТИКА 4. Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе; Мирјана Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић; КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
5. Математика 8, збирка задатака  за осми разред основне школе; Мирјана Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић; КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Project 5, Serbian Edition, Енглески језик за 8. разред основне школе, осма година учења;уџбеник; Tom Hutchinson; The English Book
7. Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред, радна свеска, Tom Hutchinson; The English Book
МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе, Јасмина Чолић, Александра ХаџиЂорђевић; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
ЛИКОВНА КУЛТУРА 9. Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред, Јован Глигоријевић, БИГЗ
БИОЛОГИЈА 10. Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе; Дејан Бошковић, БИГЗ
ГЕОГРАФИЈА 11. Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; Милка Бубало Живковић, Драгица Гатарић; ЈП ,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ИСТОРИЈА 12. Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; Љубодраг Димић, Љиљана Раковић, ФРЕСКА
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 13. Nouveau Pixel 4, француски језик за осми разред, уџбеник; аутори: Sylvie Schmitt; ДАТА СТАТУС
14. Nouveau Pixel 4, француски језик за осми разред, радна свеска; аутори: Ane – Cecile Couderc; ДАТА СТАТУС
РУСКИ ЈЕЗИК 15. Орбита 4, уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић; ЈП, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
16. Орбита 4, радна свеска за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић; ЈП, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
ХЕМИЈА 17. Хемија 8, уџбеник  за осми разред основне школе; Татјана Недељковић; НОВИ ЛОГОС
18. Хемија 8, Збирка задатака из хемије за осми разред основне школе; Татјана Недељковић; НОВИ ЛОГОС
ФИЗИКА 19. Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе; Јелена Радовановић,Владан Младеновић; БИГЗ
20. Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; Јелена Радовановић, Владан Младеновић; БИГЗ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 21. Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, уџбеник; Дубравка Петровић; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
22. Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, комплет материјала; Далибор Чукљевић, Милош Папић; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 23. Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе, Зорица Прокопић и Јелена Пријовић, БИГЗ, Београд 2022.