УГЛЕДНИ ЧАС У 1-2 Тема: ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

Ученици 1-2, заједно са наставницом енглеског језика Маријом и учом Миланом, обележили су значајан датум 26.9.2022. Кроз песму, разговор, игру, квиз, прваке смо на часу упознали, подстакли и охрабрили дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, где Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи.
Најмлађи ђаци наше школе су уживали у шареноликим наставним активностима часа за углед, а прикључили су им се и ученици 1-4 и 2-2 одељења. На часу су коришћени различити дигитални садржаји како би ученицима приближили овај важан догађај, поред презентација коришћени су у и инетерактивни дигитални садржаји које су наставници припремили. Корелација предмета и међупредметна повезаност помажу да ученици лакше савладају садржаје предвиђене програмом, али и да потребна знања користе за онај сегмент који називамо целоживотно учење.
На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. – у сарадњи са Европском комисијом, а наша школа се сваке године прикључује овој прослави.
Европски дан језика је прослава богатог језичког репертоара, који чини наш континент тако посебним. Језичка шареноликост јесте наше културно наслеђе. Она нам помаже да ценимо разлике и да увидимо да нас оне чине јачим. Зато, вреднујмо све језике у Европи.
Наставница Марија Давидовић и уча Милан Филиповац

Leave A Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *