„CODE RACE & SDGs“

Пројекат повезује информатику на више нивоа и приказује вештине програмирања у SCRATCH-у, употребу Микробита за бирање циља одрживог развоја, употребу ИKТ алата како познатих (KAHOOT!, Quiziz, Google Drive, padleta, Mentimetra, Prezija) , тако и нових – употреба вештачке интелигенције и алата DALLE-2 за прављење оригиналних слика од  интересовања ученика других школа путем „highlight“ речи,  прављење сопственог аватара уз помоћ АvatarMaker-а, састављање мозаика помоћу алата Мosaically, употреба CANVA програма, Тhinglinka, Genially-ja, итд.

Заједнички продукт одштампан је у Грчкој преко 3Д штампача и достављен је и у нашу школу.

 

Уводне активности су биле упознавање, али тако што је свака земља требало да истражи неку другу државу и представи је на TwinSpace (ми смо представиле Грчку, а Литванија је представила Србију).  Себе су представили путем Аватара и преко својих интересовања и омиљених животиња, боја, певача и слично, а онда је свако могао да свог новог пријатеља путем ОPEN AI  DALLE-2 алата представи као оригиналну слику.  Од свих слика је онда састављен мозаик.

Што се тиче упознавања, свака школа је представила државу-партнера и тако је наш задатак био да представимо Грчку, а Литванија је нпр.представљала Србију, Грчка је представљала Тунис а Тунис Литванију.

 

Главни задатак који је био пред нашим ученицима био је да се укључе у интернационалне тимове и да се посвете истраживању циљева одрживог развоја, и заједничким снагама саставе нешто креативно путем алата који сами одаберу. Kористили су Форум за размену идеја, подршку једни другима, дискусије и договоре а наставнице су пратиле њихове дискусије и биле ту за њих ако је требала нека помоћ. Сваки тим је онда своје радове постављао на њихов заједнички падлет.

 

У оквиру колаборативног рада ученици су спремили и неколико питања за заједнички квиз  како од циљева које су истражили тако и о земљама из којих долазе. Путем видео конференција су се ученици сретали онлине више пута, такмичили се преко Hour of Code, и после сваке видео конференције попуњавали евалуационе упитнике преко алата Ментиметер.

 

Заједнички продукт овог пројекта је друштвена игра под називом „Board Game Code Race & SDGs“ . Игра има фигуре (осмишљене од стране ученика), картице са питањима и одговорима за свих 17 циљева одрживог развоја и може се видети овде: https://go-goals.org/

Наши ученици 7-3 одељења активно су учествовали у пројекту и након упознавања преко заједничког рада у интернационалним тимовима, имали су и заједничке видео конференције.

Линкови:  https://www.youtube.com/watch?v=afvCDIqS9Rk (Prezentacija Grčke)

                 https://www.youtube.com/shorts/-ey7kI4UlYM  (Diseminacija projekta)